Mixed Martial Arts
Saturday, May 7th 2022 22:00
Canceled
Game
Glover Teixeira SPREAD 0.0 0
Jiri Prochazka SPREAD 0 0.0
Glover Teixeira MONEY 160
Jiri Prochazka MONEY -185
OVER 1.5 -145
AVG OVER W%: 48.79 ROI: -6.4
Nate Martin W%: 47.77 ROI: -8.92 Dylan Mile W%: 48.67 ROI: -7.64 Scotty Steeler W%: 51.08 ROI: -1.68 Dave Luang W%: 45.35 ROI: -12.07 Scotty Steeler W%: 51.08 ROI: -1.68
UNDER O 1.5 115
AVG UNDER W%: 53.62 ROI: 2.97
Kristy Pennypac W%: 53.62 ROI: 2.97