National Football League
Sunday, November 6th 202213:00
Finished
20 Game 17
New York Jets SPREAD 10.5 -110
AVG SPREAD W%: 41.62 ROI: -20.93
Jeff Alexander W%: 41.3 ROI: -18.8 Jim Feist W%: 48.89 ROI: -7.82 Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Milan Wolkosky W%: 33.33 ROI: -36.73 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8
Buffalo Bills SPREAD -110 -10.5
AVG SPREAD W%: 44.95 ROI: -15.52
MIKE NORTH W%: 32.43 ROI: -37.92 Matt Rivers W%: 40 ROI: -25 XS Sports Picks W%: 49.31 ROI: -4.33 Dave Price W%: 50.19 ROI: -0.99 Sean Higgs W%: 85.71 ROI: 49.29 Indian Cowboy W%: 50.74 ROI: -3.65 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 John Rainey W%: 41.67 ROI: -20.3
New York Jets MONEY 427
Buffalo Bills MONEY -560
OVER 46.0 -110
AVG OVER W%: 46.15 ROI: -11.77
Charlie Sports W%: 46.15 ROI: -11.77
UNDER O 46.0 -110
AVG UNDER W%: 36.98 ROI: -29.66
BOBBY BRUBECK W%: 49.02 ROI: -6.1 Kyle Hunter W%: 56.72 ROI: 8.6 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 Oskeim Sports W%: 67.92 ROI: 27.02

10 FirstHalf 14
New York Jets SPREAD 6.5 -105
Buffalo Bills SPREAD -115 -6.5
New York Jets MONEY 269
Buffalo Bills MONEY -336
OVER 23.5 -110
UNDER O 23.5 -110

10 SecondHalf 3
New York Jets SPREAD 0.0 0
Buffalo Bills SPREAD 0 0.0
New York Jets MONEY 0
Buffalo Bills MONEY 0
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0

3 FirstQuarter 7
New York Jets SPREAD 3.0 -120
Buffalo Bills SPREAD -105 -3.0
New York Jets MONEY 192
Buffalo Bills MONEY -237
OVER 9.5 -110
UNDER O 9.5 -115

7 SecondQuarter 7
New York Jets SPREAD 3.5 -115
Buffalo Bills SPREAD -110 -3.5
New York Jets MONEY 170
Buffalo Bills MONEY -230
OVER 14.5 102
UNDER O 14.5 -127

7 ThirdQuarter 0
New York Jets SPREAD 3.0 -115
Buffalo Bills SPREAD -115 -3.0
New York Jets MONEY 200
Buffalo Bills MONEY -262
OVER 9.5 -115
UNDER O 9.5 -110

3 FourthQuarter 3
New York Jets SPREAD 0.5 100
Buffalo Bills SPREAD -125 -0.5
New York Jets MONEY 200
Buffalo Bills MONEY -257
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -120