Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 20:10 Finished
Chicago White Sox 5 Game 2 Toronto Blue Jays
Chicago White Sox SPREAD 1.5 -155 AVG SPREAD W%: 49.97 ROI: -4.44
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25 Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53 Kirkwins W%: 49.66 ROI: -8.06
139 -1.5 SPREAD Toronto Blue Jays AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.86
Dave Luang W%: 49.28 ROI: -5.65 Wicked Good Wagers W%: 49.7 ROI: -3.89 Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33
Chicago White Sox MONEY -102 AVG MONEY W%: 49.44 ROI: -5.09
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7
Toronto Blue Jays MONEY -110 AVG MONEY W%: 50 ROI: -3.97
Scotty Oriley W%: 50.35 ROI: -2.38 Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Right Angle Sports W%: 49.29 ROI: -6.14 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 Denver Money W%: 50.32 ROI: -3.49
OVER 9.0 -108 AVG OVER W%: 49.8 ROI: -4.05
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.49 Scotty Steeler W%: 50.65 ROI: -2.67 Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 StatFox Situation W%: 50.55 ROI: -2.49 Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7 BigFella W%: 50.27 ROI: -3.22
UNDER O 9.0 -110 AVG UNDER W%: 50.63 ROI: -2.52
Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 Mike Handzelek W%: 50.51 ROI: -2.7 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33 Denver Money W%: 50.32 ROI: -3.49 ProPicksWeekly W%: 52.37 ROI: 0.8


Chicago White Sox 3 FirstFiveInnings 1 Toronto Blue Jays
Chicago White Sox SPREAD 0.5 -130
110 -0.5 SPREAD Toronto Blue Jays AVG SPREAD W%: 49.11 ROI: -5.4
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 M & M handicapping W%: 49.6 ROI: -4.25 Bryan Power W%: 48.41 ROI: -6.39
Chicago White Sox MONEY 108 AVG MONEY W%: 48.77 ROI: -6.84
Taylor Sewelmayers W%: 48.77 ROI: -6.84
Toronto Blue Jays MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.81 ROI: -3.84
The Hammer W%: 49.34 ROI: -5.35 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33
OVER 4.5 -115 AVG OVER W%: 50.31 ROI: -3.4
Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72 Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01 Bankroll Sports W%: 49.87 ROI: -4.46
UNDER O 4.5 -105 AVG UNDER W%: 50.62 ROI: -2.65
ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65


Chicago White Sox 3 FirstInning 0 Toronto Blue Jays
Chicago White Sox SPREAD -0.5 260 AVG SPREAD W%: 49.86 ROI: -4.07
Denver Money W%: 50.32 ROI: -3.49 Alatex Themoneyline W%: 49.27 ROI: -5.16 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56
-370 0.5 SPREAD Toronto Blue Jays AVG SPREAD W%: 50.62 ROI: -2.65
ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65
Chicago White Sox MONEY -120
Toronto Blue Jays MONEY -110
OVER 1.5 225 AVG OVER W%: 49.31 ROI: -5.74
Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51 Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96
UNDER O 1.5 -310