National Football League
Sunday, October 16th 202213:00
Finished
10 Game 27
Green Bay Packers SPREAD -7.5 -110
AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: -5.39
Chris Fallica W%: 56 ROI: 6.79 Steve Fezzik W%: 47.37 ROI: -11.12 Erin Rynning W%: 42.86 ROI: -18.36 JEFF WHITELAW W%: 54 ROI: 2.64 Matt Youmans W%: 50 ROI: -4.25 Rob Vinciletti W%: 48.92 ROI: -11.24 Stephen Nover W%: 52.83 ROI: -0.6 Sports Book Breakers W%: 68.75 ROI: 31.06 pickdawz consensus W%: 37.93 ROI: -30.48 Stephen Nover W%: 52.83 ROI: -0.6 INSIDER MOVES W%: 45 ROI: -14.35 westgate contest W%: 45.95 ROI: -12.27 ARTHUR Ralph W%: 62.5 ROI: 19 Bill Hilton W%: 44.44 ROI: -15 BIG AL W%: 54.22 ROI: -0.38 Locks R Us W%: 36.92 ROI: -31.06 bondi W%: 51.85 ROI: -1.36
New York Jets SPREAD -110 7.5
AVG SPREAD W%: 45.64 ROI: -14.38
CRIS ZENIUK W%: 42 ROI: -19.96 Cole Faxon W%: 43.04 ROI: -12.87 Sean Murphy W%: 56.59 ROI: 0.03 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Colin Cowherd W%: 46.67 ROI: -10.44 Milan Wolkosky W%: 33.33 ROI: -36.73 National Sports Service W%: 41.53 ROI: -20.84 Teddy Covers W%: 54.84 ROI: 3.94 MTI W%: 42.86 ROI: -18.21 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.81 Kyle Covers W%: 43.64 ROI: -22.33
Green Bay Packers MONEY -362
New York Jets MONEY 292
OVER 44.5 -110
AVG OVER W%: 47.59 ROI: -9.62
King Creole W%: 48.08 ROI: -8.4 Greg Shaker W%: 45.98 ROI: -12.83 Warren W. Sharp W%: 48.72 ROI: -7.64
UNDER O 44.5 -110
AVG UNDER W%: 51.71 ROI: -2.2
R&R Totals W%: 48.54 ROI: -7.28 Relentless Sports Consulting W%: 61.43 ROI: 16.93 Cleveland Insider W%: 50 ROI: -4.47 Dr. Bob W%: 48.57 ROI: -7.09 1sportpicks W%: 50 ROI: -9.11

3 FirstHalf 3
Green Bay Packers SPREAD -4.5 -110
New York Jets SPREAD -110 4.5
Green Bay Packers MONEY -275
New York Jets MONEY 230
OVER 22.5 -112
UNDER O 22.5 -107

0 FirstQuarter 0
Green Bay Packers SPREAD -3.0 -103
New York Jets SPREAD -125 3.0
Green Bay Packers MONEY -231
New York Jets MONEY 190
OVER 7.5 -120
UNDER O 7.5 -110

3 SecondQuarter 3
Green Bay Packers SPREAD -3.0 -120
New York Jets SPREAD -105 3.0
Green Bay Packers MONEY -187
New York Jets MONEY 150
OVER 14.0 103
UNDER O 14.0 -127

7 ThirdQuarter 14
Green Bay Packers SPREAD -3.0 102
New York Jets SPREAD -127 3.0
Green Bay Packers MONEY -192
New York Jets MONEY 152
OVER 9.5 -119
UNDER O 9.5 -110

0 FourthQuarter 10
Green Bay Packers SPREAD -0.5 -115
New York Jets SPREAD -110 0.5
Green Bay Packers MONEY -185
New York Jets MONEY 148
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -120