National Football League
Sunday, September 18th 202216:05
Finished
27 Game 7
San Francisco 49ers SPREAD -8.5 -110
AVG SPREAD W%: 52.92 ROI: -0.11
Chris Fallica W%: 56 ROI: 6.79 Mike Lundin W%: 51.97 ROI: -3.63 Brandon Lee W%: 49.15 ROI: -5.37 Gianni The Greek W%: 43.39 ROI: -18 Dave Cokin W%: 52.81 ROI: -1.6 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Intpicks W%: 54.17 ROI: 2.45 Inside Corner W%: 75 ROI: 43.75 Michael Lombardi W%: 50.98 ROI: -2.84 Norm Hitzges W%: 43.37 ROI: -17.14 Brian Bitler W%: 52.94 ROI: 1.68 Marco D'Angelo W%: 54.69 ROI: -8.57 Sports Bank W%: 50 ROI: -7.04
Seattle Seahawks SPREAD -110 8.5
AVG SPREAD W%: 39.23 ROI: -27.29
Joseph D'Amico W%: 59 ROI: 5.82 jeff ma W%: 56.6 ROI: 8.08 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 Lenny Stevens W%: 50.88 ROI: -7.58
San Francisco 49ers MONEY -387
AVG MONEY W%: 72.59 ROI: 23.93
Harry Gagnon W%: 70 ROI: 19.5
Seattle Seahawks MONEY 316
OVER 39.5 -110
UNDER O 39.5 -110
AVG UNDER W%: 44.48 ROI: -15.13
Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 Hitman W%: 38 ROI: -28.14 SHARP TOTALS CLUB W%: 60 ROI: 14.68 SHARP TOTALS CLUB W%: 60 ROI: 14.68 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29

20 FirstHalf 0
San Francisco 49ers SPREAD -6.0 -100
Seattle Seahawks SPREAD -120 6.0
San Francisco 49ers MONEY -284
Seattle Seahawks MONEY 240
OVER 20.0 102
UNDER O 20.0 -122

6 FirstQuarter 0
San Francisco 49ers SPREAD -2.5 -115
Seattle Seahawks SPREAD -108 2.5
San Francisco 49ers MONEY -210
Seattle Seahawks MONEY 178
OVER 7.5 115
UNDER O 7.5 -138

14 SecondQuarter 0
San Francisco 49ers SPREAD -3.5 -112
Seattle Seahawks SPREAD -112 3.5
San Francisco 49ers MONEY -195
Seattle Seahawks MONEY 165
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -120

0 ThirdQuarter 7
San Francisco 49ers SPREAD -3.0 -102
Seattle Seahawks SPREAD -122 3.0
San Francisco 49ers MONEY -210
Seattle Seahawks MONEY 155
OVER 7.5 -105
UNDER O 7.5 -120

7 FourthQuarter 0
San Francisco 49ers SPREAD -0.5 -115
Seattle Seahawks SPREAD -110 0.5
San Francisco 49ers MONEY -215
Seattle Seahawks MONEY 160
OVER 10.5 -110
UNDER O 10.5 -115